Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ontdeckinge Vande valsche Spaensche Iesuijtische Practijcke: Ghebruyckt jegens eenige vande beste Patriotten, ende ghetrouste Dienaren van t' Landt : by de Autheurs van twee Fameuse ende seditieuse Libellen: Het een gheintituleert, Noodtwendigh ende levendigh Discours &c. Het ander, Practijcke vanden Spaenschen Raedt &c. / Inghestelt by een Liefhebber vande Waerheydt, ende van het Vaderlandt [i.e. Cornelis van der Myle]
AuthorMyle, Cornelis van der
Publisheds'Graven-Haghe : Jacobssen, 1618
Description34 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: Titelblatt, Zeile 3: Iesuijtische, Zeile in lateinischer Schrift.
Tiele: "De auteur van dit geschrift is Cornelis van der Mijle, Lid der Edelen van Holland, en zwager van Oldenbarnevelt".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2633
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: In s' Graven-Haghe, By Hillebrant Jacobssen, woonende aen de Marckt, Anno 1618.
Bibl. ReferenceKnuttel 2633 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 1463 ; STCN 852477732
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408412 
Files
Ontdeckinge Vande valsche Spaensche Iesuijtische Practijcke: Ghebruyckt jegens eenige vande beste Patriotten, ende ghetrouste Dienaren van t' Landt [9.99 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0