Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Simonis Episcopii brief. In de welcke de gront van de Remonstranten, aengaende hare belijdenis ende eenstemminge in het geloove, naecktelick ontdeckt wort : Met Een Voor-reden aende Hoog-mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ; [... Onderteeckent S. Episcopius. Desen vijfden August. 1619. De super-scriptie was: Achtbaren, wijsen, voorsienighen, seer discreten Sr. Paulus Stochius, Secretaris vande Wees-kamer tot Leyden. Ghecollationneert jeghens de Principale, ... sesten Februarij Anno 1620. accorderende bevonden by my Griffier H. Pots] / [Vorr.: Daniel Heinsius]
AuthorEpiscopius, Simon
RecipientStochius, Paulus
EditorHeinsius, Daniel
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1620
Description26 S. [i.e. 18 S.] : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o : Paginierfehler: Seitenzählung springt von 8 auf 17
Annotation
Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden: "Bij gelegenheid van het houden der bijeenkomst te Antwerpen was er gesproken over een confessie, ... Haar saam te stellen was aan Episcopius opgedragen. Hij schreef er over aan Paulus Stochius; deze brief werd gevonden bij een huiszoeking bij genoemden persoon en in 1620 uitgegeven door Heinsius, met een voorwoord: aende HoogMog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. Door J. Trigland werd ze in hetzelfde jaar nog eens uitgegeven onder den titel: Brief van Simon Episcopius. Met eenige Aenteyckeninghen ..."
Tiele: "Deze brief was gevonden bij het doorzoeken van het huis van Paulus Stochius, een vriend van van Episcopius, te Leiden. ... ".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3076
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: In s'Graven-Haghe, By Hillebrant Iacobssz, Ordinaris ende Ghesworen Drucker vande Hoog. Mog. Heeren Staten Generael. Anno 1620.
Bibl. ReferenceKnuttel 3076 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1750 ; STCN 852395981 ; Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Dl. 2, S. 57ff.
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408351 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10277879-8 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10689877-6 
Files
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0