Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Brief Van Simon Episcopivs Met eenighe Aenteyckeninghen ofte Commentarien breeder verclaert : Daer in verscheyden raetslagen ende mysterien der Arminianen ontdeckt worden. Waer by noch gevoecht is een Kerckelyck ende Polityck Discours, om te bethoonen dat de Arminianen geen Reden en hebben, dese droeve scheuringe te voeden, ende afgesonderde Vergaderingen te houden / [Komm.: Jacobus Trigland]
AuthorEpiscopius, Simon
RecipientStochius, Paulus
CommentatorTrigland, Jacobus
PublishedAmstelredam : Brandt, [1620]
Description40 S. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Teilw. in Fraktur
Annotation
Tiele: "Brief van Episcopius ontdekt". - Brief van Simon Episcopius aan Paulus Stochius.
Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden: "Bij gelegenheid van het houden der bijeenkomst te Antwerpen was er gesproken over een confessie, ... Haar saam te stellen was aan Episcopius opgedragen. Hij schreef er over aan Paulus Stochius; deze brief werd gevonden bij een huiszoeking bij genoemden persoon en in 1620 uitgegeven door Heinsius, met een voorwoord: aende HoogMog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. Door J. Trigland werd ze in hetzelfde jaar nog eens uitgegeven onder den titel: Brief van Simon Episcopius. Met eenige Aenteyckeninghen ..."
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3077
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: T' Amstelredam, Voor Marten Iansz. Brandt, Boeckverkooper wonende in de Grave-straet, by de Nieuwe-Kerck, inde Gereformeerde Catechismus. ... Met Consent der E. Heeren Burgermeesteren ende Regierders der ...
Bibl. ReferenceKnuttel 3077 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1751 ; STCN 850680611 ; Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Dl. 2, S. 57ff.
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408341 
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0