Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Den Gepredestineerden Dief, Ofte Een Samen-Sprekinge, ghehouden Tvsschen Een Predicant Der Calvinvs-Ghesinde Ende Een Dief, die ghesententieert was om te sterven : Waerin Levendigh werdt voor ooghen ghestelt, niet alleen hoe de Leere der Contraremonstranten ofte Calvinisten, in haer selven den mensche een voet ende oorsake gheeft om godlooselick te leven ende daer in te volherden, maer oock hoe de selve ten hooghsten hinderlicken is, om den sondaer tot de ware boetvaerdigheydt en berouw sijnder sonden te brenghen / [Henricus Slatius]
AuthorSlatius, Henricus
Published[S.l.] : [S.n.], 1619
Description38 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Hekelschrift op de Contra-Remonstranten, dat van alle stukken tegen hen geschreven zeker wel de meeste opgang maakte ... De schrijver is Henrik Slatius, vroeger predikant te Bleiswijk". Op blz. 38 vindt men ... het volgende: Noteert,Onderwijlen desen gepredestineerden dief onder druck was, zijnder voor den dach gecomen de Decreten van de Dortsche Synode ..."
Ausgabe nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedrvct In't Jaer ons Heeren, Anno 1619.
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1678 ; STCN 109619102
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408267 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10278105-5 
Files
Den Gepredestineerden Dief, Ofte Een Samen-Sprekinge, ghehouden Tvsschen Een Predicant Der Calvinvs-Ghesinde Ende Een Dief, die ghesententieert was om te sterven [10.4 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0