Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Resolvtie By de E. Mo: Heeren Staten s'Landts van Vtrecht, mede in crachte van autorisatie vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden, genomen over het vertrecken van Ioannes Spinovius, ende Rodolphus Zijl, eertijts Predicanten binnen de Stadt Vtrecht ende van haere dienst verlaten : Ende Die Sententie by de Gerechte der Stadt Vtrecht gewesen over Carolus Rijckewaert, mede gewesen Predicant binnen Utrecht ter saecke van het comploict ofte verbintenisse by eenighe Arminiaensche Predicanten in Martio 1619, tot Rotterdam beraemt ende in geschrifte gestelt om aende Kercken van haere gesintheyden gesonden te worden. Mitsgaders Die Resolutie van de Ho: Mo: Heeren Staten Generael daer op gevolght
Corporate nameProvinz Utrecht / Staten van Utrecht
PublishedUtrecht : Herwyck, 1619
Description[5] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Verbanning der Remonstrantse predikanten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2951
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Tot Vtrecht, By Abraham van Herwyck Boeck-Drucker inde Baecker-steech inde Druck-Pers. Anno 1619. Met Consent.
Bibl. ReferenceKnuttel 2951 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1659 ; STCN 833663739
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408036 
Files
Resolvtie By de E. Mo: Heeren Staten s'Landts van Vtrecht, mede in crachte van autorisatie vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden, genomen over het vertrecken van Ioannes Spinovius, ende Rodolphus Zijl, eertijts Predicanten binnen de Stadt Vtrecht ende van haere dienst verlaten [2.9 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0