Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Van-De Onderlinge Verdraagsaamheydt : Die soo wel Predicanten als gemeyne Lidt-maten, niet tegenstaande Verscheydenheyt van Gevoelen in eenige Leer-poincten, Met malcanderen in Lieffde behooren te onder-houden; Tegen Iacobi Triglandi[i] (t'onrecht genaamden) Recht-Gematigden Christen / Gestelt Door Iacobvs Tavrinvs. Dienaer des H. Evangeliums der Gereformeerde Kercke binnen Vtrecht
AuthorTaurinus, Jacobus
PublishedUtrecht : van Doorn, 1616
Numbering of Publication Dl. 1 - 2
Description4
Annotation
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: T'Vtrecht. Voor Ian Everdsen van Doorn, Boeck-verkooper, wonende op de Ganse-merckt.
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
Files
Van-De Onderlinge Verdraagsaamheydt [52.94 mb]
Tomes
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
 Rights Reserved - Free Access