Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Requeste Vande Dolerende Kercke van Haerlem, Aende E.E. Magistraet der selver Stadt : Met Den Deductie, Ghestelt tot justificatie van d'onder-teeckeninghe, die tot het overleveren van het voorschreven Request voor eenighe weecken aldaer is gheschiedt. Om te lesen: Neffens het provisioneel Accoort 't voorleden jaer aldaer ghemaeckt, ende dit jaer ghedruckt
PublishedAmsterdam : Brandt, 1617
Description15 Seiten ; 4 : Druckermarke
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: ""Kerkelijke onlusten te Haarlem"".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2395
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Amsterdam, By Marten Jansz. Brandt, Boeckverkooper , op 't Water, inde Ghereformeerde Catechismus. Anno 1617
Bibl. ReferenceKnuttel 2395 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1273 ; STCN 850655900
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407305 
Files
Requeste Vande Dolerende Kercke van Haerlem, Aende E.E. Magistraet der selver Stadt [4.63 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0