Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Seignoors Bommeken: Waer in zijn leven vertoont wort, door een Vreemdelinck ende Enckhuyser Vrou
Published[S.l.] : Schenck, 1618
Description8 ungezählte Blatt ; 4 : Illustration Titelkupfer kopfstehend [!]
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Gedeeltelijk op rijm. Seignoor is de Spanjaard. Men ziet hem met Vreemdelinck en Enchuyser vrouw en vele gedierten, in wier gedaante de schrijver hem laat optreden, op de titel afgebeeld. Vreemdelinck en Enckhuyser Vrou hebben het druk tegen de Remonstranten en de door hen uitgegeven geschriften: Tafereel (No. 1221), Aenspraeck aen de Maeght van Holland (No. 1332) enz.".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2534 (Variation Titelkupfer Fehldruck).
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt voor Sr. Schenk. - Titelkupfer mit Seignoor Inquisitiae, Enckhuyservrouw, Broot, Vreemdelinck, Nieu, Schaep, Eesel, Paw, Lupard, Wolff, Haes, Vos, Vercken, Engel, Wijn, bdr.
Enthält außerdem: Brootsack. - Wijnkanne. - 't Nieuwe pack. - Den ouden man. - Ratelwacht.
Bibl. ReferenceKnuttel 2534 (Variation Titelkupfer Fehldruck). ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1378 ; STCN 861048091 (Variation Titelkupfer Fehldruck)
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407225 
Files
Seignoors Bommeken: Waer in zijn leven vertoont wort, door een Vreemdelinck ende Enckhuyser Vrou [5.13 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0