Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ivstificatie Vande Covrs Die ghehouden wort by de Steden, Dordrecht, Amstelredam, Schiedam, Enchuysen, Edam ende Purmereynde, als leden vande Vergaderinge vande Ed. Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant, tot bewaringe vande Wettige regieringe der Landen, hanthoudinghe vande suyvere Leere, ende goede ordre vande eenmael aengenomen ware Ghereformeerde Christelijcke Religie, ende bevoorderinge van een Nationale Synode : T'samen-gestelt uyt verscheyden schriften, deductien, verclaringen, etc. So by de Ghedeputeerden vande Stadt Amstelredam, als vande andere der voornoemde Stede[n], oock by de Gedeputeerden vande Provincien van Gelderlant, Zeelant, Vrieslant ende Groeningen ... tegen een seker Boexke[n], sonder naem van plaetse ofte Drucker uytghegeven, onder den tytel van Iustificatie vande Resolutie der Hog. Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-vrieslant, ghenomen den 4. Augusti 1617.
PublishedAmstelredam : Marten Jansz. Brant, 1618
Description136 Seiten ; 4 : Druckermarke
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Protest van de Contra-Remonstrantse steden tegen de voorgaande Justificatie, en gelijk deze reeds in 1617 gesteld. Echter zijn hier stukken tot Juni 1618 bijgevoegd. ...".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2504
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: t' Amstelredam, By Marten Jansz. Brant, Boeckverkooper, inde Gravestraet, inde Ghereformeerde Catechismus, Anno 1618.
Bibl. ReferenceKnuttel 2504 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1355 ; STCN 850667593
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-407179 
Files
Ivstificatie Vande Covrs Die ghehouden wort by de Steden, Dordrecht, Amstelredam, Schiedam, Enchuysen, Edam ende Purmereynde, als leden vande Vergaderinge vande Ed. Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant, tot bewaringe vande Wettige regieringe der Landen, hanthoudinghe vande suyvere Leere, ende goede ordre vande eenmael aengenomen ware Ghereformeerde Christelijcke Religie, ende bevoorderinge van een Nationale Synode [39.65 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0