Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Verklaringhe vande E.E. Heeren Magistraten Ende Regeerders Der Stadt Haerlem, Door Haren Ghedeputeerden ghedaen, inde Vergaderinghe Der Ed. Mo. Heeren Staten Van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende By De Heeren Edelen Ende Meeste Leden Vande Zelve Vergaderinghe gheapprobeert / [Hugo Grotius]
AuthorGrotius, Hugo
Published[S.l.] : [S.n.], 1618
Description12 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
Tiele: "Ter vergadering van de Staten ingediend in Januari. De steller was Hugo de Groot, in wiens Verantwoordinge het stuk ook is opgenomen". "Politiek-kerkelijke gebeurtenissen in Januari - April 1618".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2572
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruct in 't Iaer ons Heeren, By een Lief-Hebber des alghemeynen Christelijcken Vredes, 1618.
Bibl. ReferenceDiermanse, P.J.J. / ter Meulen, Jacob. Bibliographie des ecrits imprimés de Hugo Grotius, 864 ; Knuttel 2572 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1404 ; STCN 861107675
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406915 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0