Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Cort Verhael, Vande Ontschutteringe, gedaen aen eenige vrome ende gequalificeerde Borgers, binnen de Stadt Leyden, en[de] vande Proceduren aen sommighe vande Ontschutterde aenghestelt : Ghelijck het selve, by maniere van Remonstrantie, aende Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, in der selver vergaderinge is gepresenteert gheweest; Ende met de Autentijcke stucken bevesticht. Diende tot Iustificatie vande selve Schutters, ende noodighe onderrechtinghe van allerley persoonen, hooghes ende leeges Standts. Waer by oock is ghevoecht een kleyn verhael van sommighe insolentien, by de Waertgelders aldaer ghepleeght
Published[S.l.] : [S.n.], 1618
Description4 ungezählte Blatt, 35 Seiten ; 4 : Druckermarke mit Löwe: Den Leeu Los Synde Wil Geen Halsbant Dragen
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Waardgelders te Leyden".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2580
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedrvckt By 't rechte voorstant van Oragnien, Tot teghenstant van Spangnien. Ao. 1618.
Enthält u.a.: Cort verhael, Dienende tot Justificatie vande Schutters der Stede Leyden, die den nieuwen ende generalen eedt gherefuseert hebben. - Den Nieuwen generalen Eedt. - Den ouden Eedt vande Poorters.
Bibl. ReferenceKnuttel 2580 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1414 ; STCN 861046684
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406813 
Files
Cort Verhael, Vande Ontschutteringe, gedaen aen eenige vrome ende gequalificeerde Borgers, binnen de Stadt Leyden, en[de] vande Proceduren aen sommighe vande Ontschutterde aenghestelt [12.57 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0