Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Artijckelen vanden Treffues ofte bestant, voorgestelt by de Heeren Ambassadeurs vande Coningen van Vranckrijck en[de] groot Britagnien inde vergaderinge vande Heeren Staten Generael
Published[S.l.] : [S.n.], 1608
Description4 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Catchword A2: dat. - Wulp: "compresse druk" . - Tiele: "Zij werden na het vertrek van de Spaanse gezanten voorgesteld. - Vredehandelingen".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1544
Titel ist Kopftitel
Bibl. ReferenceKnuttel 1544 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1115 ; STCN 860042898 ; Ausgabe nicht in Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406606 
Files
Artijckelen vanden Treffues ofte bestant, voorgestelt by de Heeren Ambassadeurs vande Coningen van Vranckrijck en[de] groot Britagnien inde vergaderinge vande Heeren Staten Generael [1.8 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0