Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Francisci Gomari Vvaerschouwinghe, Over de Vermaninghe aen R. Donteclock : Waer in bewesen wordt, 1. Hoe dat de vermaender veranderinghe in de Religie soeckt: 2. Wat het ampt zy, soo van d'Overheyt, als van de dienaren des Goddelicken vvordts: 3. Een proef-stuck der leere D. Arminii. Hier is noch by ghevoecht F. Gomari 1. Verclaringhe der Hooft-puncten, ghehandelt in de laetste Conferentie met D. Arminio: 2. Bedencken over de Lijck Oratie M. F. Bertij: 3. Vertooch voor de E.E. Heeren Staten gedaen over de leere ende beleydt D. Arminij. Alles tot noodighe bescherminghe der Waerheyt, ende ten ghemeynen beste uytghegheven
AuthorGomarus, Franciscus
ParticipantsBertius, Petrus
PublishedLeyden : Orlers, 1609
Description4 ungezählte Seiten, 51, 56 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Jacobus Arminius sterft. - Geschillen tussen Roomschen en Protestanten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1652
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Leyden, Voor Jan Jansz. Orlers Boeckvercooper in de Duytschen Bybel, inden Jaere 1609.
Bibl. ReferenceKnuttel 1652 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,813 ; STCN 840101805
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-406391 
Files
Francisci Gomari Vvaerschouwinghe, Over de Vermaninghe aen R. Donteclock [27.97 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0