Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Copien Vande Sententien, ofte Vonnissen binnen Vtrecht gewesen, teghens verscheyden Persoonen: Die ghecomplotteert ende voorgenomen hadden, omme den Heere Commandeur ende Krijghs-volck, ... binnen de Stadt commanderende, ende garnisoen houdende, te vermeesteren : ende de E. Heeren Staten s'Lants van Vtrecht te overvallen, om te brenghen, ende meer andere grouwelickheden te pleghen. Ende haer selven, ende andere van hunne factie, met ghewelt inde Regieringhe ende des Lants Officien te stellen
PublishedUtrecht : van Doorn, 1611
Description30 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: Catchword B4: trecht,.
Tiele: "Onlusten te Utrecht".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1835
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt voor Jan Everstsen van Doorn, Boeckvercooper, wonende tot Wtrecht op de Gansmarckt. Anno MDCXI.
Bibl. ReferenceKnuttel 1835 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,913 ; STCN 833046454
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405352 
Files
Copien Vande Sententien, ofte Vonnissen binnen Vtrecht gewesen, teghens verscheyden Persoonen: Die ghecomplotteert ende voorgenomen hadden, omme den Heere Commandeur ende Krijghs-volck, ... binnen de Stadt commanderende, ende garnisoen houdende, te vermeesteren [9.38 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0