Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Misprysinghe Aller Nieuwicheden, Die Teghens De Ovde Leere Ende ordre der Kercken, onordentlijck hier te Lande, nu ter tijdt, van sommighe worden in-ghevoert. Dat is, Verantwoordinghe Sebastianus Damman, teghens die ghene, welcke hem 'tonrecht bedencken ende beschuldighen, als oft hy met die eens waer, welcke de huydendaechsche moeyten in Hollandt aenrechten / Sebastian Damman
AuthorDamman, Sebastiaan
PublishedAmsterdam : Cloppenburch, 1611
Description30 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Sebatiaan Damman, predikant te Zutphen, was in de Waerschouwinghe der Friesche predikanten onder de Ex-Socinianen geteld ; hij bewijst echter in dit stuk, dat hij nu althans ijverig anti-sociniaan wilde zijn".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1883
Enthält außerdem: Attestatie vanden Christelicken Kercken-raedt tot Zutphen.
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Nae de Copeye, Ghedruckt tot Zutphen by Andries Jansz. Ende nu tot Amsterdam by Jan Evertsz. cloppenburch, op't water inden vergulden Bybel, 1611.
Bibl. ReferenceKnuttel 1883 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,952 ; STCN 860028666
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405229 
Files
Misprysinghe Aller Nieuwicheden, Die Teghens De Ovde Leere Ende ordre der Kercken, onordentlijck hier te Lande, nu ter tijdt, van sommighe worden in-ghevoert. Dat is, Verantwoordinghe Sebastianus Damman, teghens die ghene, welcke hem 'tonrecht bedencken ende beschuldighen, als oft hy met die eens waer, welcke de huydendaechsche moeyten in Hollandt aenrechten [7.94 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0