Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Brand-Clock (Ghegoten ten deele van de stoffe ghecomen wt de Camer der E.H. M. Heeren Staten Soo der Geunieerde Provintien in 'tghemeyn als int particulier van Hollandt) : Noodich ghetrocken in dese bedroefde vruchtbare tijden der ghevaerlijcke, van ouds begravene, Nieuwicheden. Hier salmen oock vinden een nader , doch corte, openinghe vande Verclaringhen D.D. Vorstij, op ettelijcke Schriftuer-plaetsen, ghestelt achter de Waerschuywinghe van Frieslandt / [Jacobus Taurinus]
AuthorTaurinus, Jacobus
Published[S.l.] : [S.n.], 1611
Description36 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Inzonderheid over de zaak van Conradus Vorstius, tegen de Leeuwardse predikanten. voor de schrijver hield men Jacobus Taurinus, predikant te Utrecht, die de gevoelens der Remonstranten zeer was toegedaan"."Geschilschriften over het beroep van Conradus Vorstius".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1861
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt int Jaer ons Heeren 1611.
Bibl. ReferenceKnuttel 1861 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,950 ; STCN 118721437
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-405137 
Files
Brand-Clock (Ghegoten ten deele van de stoffe ghecomen wt de Camer der E.H. M. Heeren Staten Soo der Geunieerde Provintien in 'tghemeyn als int particulier van Hollandt) [11.15 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0