Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Antwoordt van Robert Cecil Graeve van Salisbury, et. Secretatis van sijne C. Maiest. van Engelant, op Seeckere scandaleuse Schriften over al (tegens hem) ghestroyt, onder decsel van een Catholijcke vermaninghe : Qui facit vivere, docet orare
AuthorSalisbury, Robert Cecil of
PublishedLeyden : Basson, 1606
Description16 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
Aus dem Engl. übers.
Annotation
Tiele: "Buskruid-verraad". "Hierin wordt gesproken van het vorige [Relaes] traktaat als onlangs uitgegaan. het schijnt dus, dat Salisbury dit stuk nog voor de veroordeling der verraders geschreven heeft".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1318A
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Gedruct in Engels tot Londen by Robert Barker drucker van zijne Conincklycke Maiesteyt. Ende nu in Nederduyts tot Leyden by Thomas Basson. Anno 1606.
Bibl. ReferenceKnuttel 1318A ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,561 ; STCN 406866007
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404279 
Files
Antwoordt van Robert Cecil Graeve van Salisbury, et. Secretatis van sijne C. Maiest. van Engelant, op Seeckere scandaleuse Schriften over al (tegens hem) ghestroyt, onder decsel van een Catholijcke vermaninghe [4.5 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0