Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Trouhertighe vermaninghe aen het vereenichde Nederlandt, om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende versierde vreed-Articulen : nu onlangs weghegaen ende int gheschrifte van hant tot hant weghecoypeert, en[de] naderhandt door eenvoudicheyt inden Druck ghebracht. Dienende tot eene waerschouwinghe van alle vrome Christenen, ende beminders vande Nederlantsche vryheyt / Beschreven door een lief-hebber der selve vryheyt [Everhard van Reyd]
AuthorReyd, Everhard van
EditorSande, Johan van den
Published[S.l.] : [S.n.], 1605
Description22 ungezählte Seiten ; 4 : Titelholzschnitt Slaverni
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Met titelprent, die wij weervinden op een stuk van 1607 gedrukt bij D. Cz. Troost, te Amsterdam". "Dit stuk is, zo als de voorrede ons vermeldt, geschreven kort na de overeenkomst van de Aartshertog en de Infante uit Spanje ... de uitgave aan een betroude vriend bij manier van testament aanbeval. Die vertrouwde vriend tekent zich Ireneus Ammonius....". "verwachtingen van vrede". - BL: "The editor's preface signed: Ireneus Ammonius, pseudonym of Johan van den Sande".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1300
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt int Jaer ons Heeren M.DC.V. - [Amsterdam? Dirck Cornelisz. Troost?]
Bibl. ReferenceKnuttel 1300 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,544 ; STCN 860140377
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404258 
Files
Trouhertighe vermaninghe aen het vereenichde Nederlandt, om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende versierde vreed-Articulen [6.72 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0