Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Aende Hooch Ende Wel-Geboren, Eerweerdige, Edele, Ernsteste, hooch-gheleerde, wijse voorsienighe, zeer discrete Heeren, goede Vrunden, ende Na-ghebueren, de Prelaten, Princen, Graven, Heeren, Edelen ende Steden van Brabant, Vlaenderen, Artois, Henegouwe, Valenchien, Rijssel, Douay, Orchies, Namen, Dornixe, Dornic, ende Mechelen, Representerende de Staten der Nederlanden onder de Spaensche ofte Ertzhertogen Regieringhe ende aenden selven Heeren, tsamen ende int bysonder : [... Wt s' Graven-Haghe den Vijen. Junij, 1602. metter haest ...] / [de Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Ter ordonnantie vande selve gheteeckent C. Aerssen]
ParticipantsAerssen, Cornelius van
Corporate nameProvinz Holland / Staten ; Republik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
Published[S.l.] : [S.n.], 1602
Description8 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Brief van de Staten van Holland aan de Zuid-Nederlanden tot opwekking om de Aartshertogen weg te jagen en zich met hen te verenigen". "andere druk, [afwijkend] in de spelling van enkele woorden".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1193
Issued by the States General 07-06-1602
Bibl. ReferenceKnuttel 1193 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,494 ; STCN 860225038
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404108 
Files
Aende Hooch Ende Wel-Geboren, Eerweerdige, Edele, Ernsteste, hooch-gheleerde, wijse voorsienighe, zeer discrete Heeren, goede Vrunden, ende Na-ghebueren, de Prelaten, Princen, Graven, Heeren, Edelen ende Steden van Brabant, Vlaenderen, Artois, Henegouwe, Valenchien, Rijssel, Douay, Orchies, Namen, Dornixe, Dornic, ende Mechelen, Representerende de Staten der Nederlanden onder de Spaensche ofte Ertzhertogen Regieringhe ende aenden selven Heeren, tsamen ende int bysonder [2.89 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0