Go to page

Bibliographic Metadata

Title
De Summe ende Substantie vande Conferentie de welcke syne Konincklicke Majesteyt van Groot Britannien belieft heeft te houden met de Heeren, Bischoppen ende andere van sijn Clergie (ter presentie van 'tmesteendeel der Heeren van den Raede) in syne Majesteyts Secreet-camer opt' Hoff tot Hampton den 14. Januarij 1603 [i.e. 1604] : Overgheset uyt de Engelsche Copie; ghedruckt tot London by Ian Windet etc. Anno 1604. / T'samen ghestelt door Willem Barlow Doctor inder Godheyt, ende Deecken van Chester.
AuthorBarlow, William
PublishedLeyden : Basson, 1612
Description56 Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
Aus dem Engl. übers.
Annotation
Tiele: "Beraadslagingen van de koning-theoloog met de geestelijken over de door de Puriteinen voorgestelde veranderingen in de kerk". - STCN: " De datum: 14 Januarij 1603 moet zijn: 1604. Fouten in de paginering: na 34 en 35 volgen nogmaals 34 en 35, na 38 volgen 49-56"
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1248
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Leyden, Gedruckt by Govert Basson. Anno 1612.
Bibl. ReferenceKnuttel 1248 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,527 ; STCN 832771902 ; Petit, Louis D. Bibliotheek van nederlandsche pamfletten. Verzamelingen van de bibl. van Joannes Thysius en de bibl. der rijks-universiteit te Leiden, 958
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404079 
Files
De Summe ende Substantie vande Conferentie de welcke syne Konincklicke Majesteyt van Groot Britannien belieft heeft te houden met de Heeren, Bischoppen ende andere van sijn Clergie (ter presentie van 'tmesteendeel der Heeren van den Raede) in syne Majesteyts Secreet-camer opt' Hoff tot Hampton den 14. Januarij 1603 [i.e. 1604] [12.66 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0