Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Heylige Bulle, Ende Krusade des Paus van Roomen : Eerst vanden H. Vader Gregorio den xiijsten ghepubliceert, ende daer nae van Sixto den vijfden vernieuwt, ende geratificeert: Voor alle de ghene die volcommen Afflaet ende Indulgentie van haere sonden begheeren, om een cleyn ghelt, te weten van twee siluere Realen te winnen. Seer claerlick wtgeleyt, ... profijt van allle Christgeloouige menschen ; Midtsgaders, Een corte verclaringhe voor aen gheset, gheuonden onder die Armade van Spaengien, Vanden vermetelicken hoochmoet vanden Spaengiaert, ... Armade ... wt Portugael naer Enghelandt ende die Nederlanden, alwaer die voorseyde Bulle ghevonden is ... door des Alderhoochsten handt tot schande gecomen is / [Philips van Marnix van St. Aldegonde]
AuthorMarnix, Philips van
ParticipantsGregor <XIII., Papst> ; Sixtus <V., Papst>
PublishedMiddelburgh : Schilders, 1588
Description56 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Aflaatsbul voor allen, die deelnemen aan der onderneming van de Armada, met uitvoerige kanttekingen, en andere mededelingen". "Nederlaag en verstrooijing der Armada". - TB: "De voorrede met de initialen Ph. de M." [B4].
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 835
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: By Rich. Schilders, Drucker der Staten van Zeelant. Met consent vanden voorseyden Staten. Ghegeven tot Middelburgh, Den xij. Septembris, 1588. Onderteeckent Ch. Roels.
Bibl. ReferenceKnuttel 835 / Variation ohne Druck der Initialen Ph. de M. auf B4. ; Typographia Batava 2322 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,344 ; STCN 832088811 ; USTC 422653
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-403941 
Files
Heylige Bulle, Ende Krusade des Paus van Roomen [14.27 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0