Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Veronschuldinghe van Jacob Valmar, vanden Capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas de Maulde sone vanden Heere van Mansart : te Leyden openbaerlijck onthalst, ende van den anderen die met hemlieden belast zyn, zoo vele elcken aengaet. Aenden Doorluchtighen ende Hoochgheboren Vorst den Graue van Leycester Lieutenant vande Coninginne van Enghelandt, ende Gouverneur Generael deser vereenichde Nederlantsche Provincien
PublishedUtrecht : Corneliszoon, 1587
Description16 ungezählte Seiten ; 4 : Druckermarke
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: Titelblatt, Z. 6: zoo vele. Catchword B3: niemant. B2 not signed, B3 signed.
Tiele: "Terechtstelling van Valmar, De Pescarengis en De Maulde". "Geschil tussen Leicester en de Staten van Holland".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 807
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Vtrecht By Jan Corneliszoon Ordinaris ghesworen drucker van zijn Excell. ende mijn Heeren Staten Stichts van Vtrecht woonende inden Enghel byde Hieronymus Schole, Int Jaer An. M.D.LXXXVII.
Bibl. ReferenceKnuttel 807 ; Typographia Batava 5261 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,333 ; STCN 833038761 ; USTC 422545
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-403794 
Files
Veronschuldinghe van Jacob Valmar, vanden Capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas de Maulde sone vanden Heere van Mansart [5.95 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0