Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Warachtighe Relatie, overslach ende inhout der Krijchs-rustinghe ofte Armade, die Philippus Coninck van Spaignien op de Rivire by Lisbon de Hooftstadt des Conincrijcx van Portugael, te samen heeft laten brenghen : Met welcke Armade den Hertoch van Medina Sidonia, als Capiteyn generael ende overste van s'Conincx weghen: Mitzgaders van alle Galeonen, Schepen, Lasten, Munitien, Proviand, Hooft-lieden van[de] Adel, Vendrichs en[de] ander Chrijchs-volck, in groote[n] ghetale den xxiven. ende xxen. Men lestleden van daer afgheseylt; Wt het Spaensch Exemplaer ... in Nederduyts overgeset, den 6. dach Augusti Anno 1588.
PublishedDelff : Schinkel, 1588
Description20 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Wulp/Tiele 343: "De onoverwinnelijke vloot verslagen" . "Naar de Hoogduitse vertaling van Michiel Eyzinger, datum van 6. Augustus, gedrukt te Keulen door Godfried van Kempen".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 833
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Eerst ghedruct tot Cuelen op de Burgmuer, door Godfried van Kempen, int Jaer D.M.Lxxxviij. en[de] nu Tot Delff, By Bruyn Harmansz. Schinckel, woonende aent Marct-veldt Anno 1588.
Bibl. ReferenceKnuttel 833 ; Typographia Batava 5473 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 696 ; STCN 832866040
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-403674 
Files
Warachtighe Relatie, overslach ende inhout der Krijchs-rustinghe ofte Armade, die Philippus Coninck van Spaignien op de Rivire by Lisbon de Hooftstadt des Conincrijcx van Portugael, te samen heeft laten brenghen [6.17 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0