Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Domp-Hooren Der Hollanscher Fackel, Tot blusschinghe des Brandt briefs ende Missiue die onlancks met de volle Mane vut S'Grauen haghe gheschoten wierden : Trompette en Tambourein, als twee goei handt-ghesellen, Des vyants trech en creid, ons claer ten toone stellen
AuthorDavid, Jan
PublishedLandt-vit : Bacharach, 1602
Description28 ungezählte Seiten ; 4 : Titelholzschnitt
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Gesprek tussen Trompette en Tambourein, geheel op rijm, tegen de Missive (no. 492)". "Brief van de Staten van Holland [aan de Zuid-Nederlanden ... zich met hen te verenigen] en geschriften daarover". - BL: "A reply, in verse, to the letter of the Staten Generaal "Aende hooch ende wel-gheboren Heeren representerende de Staten der Nederlanden onder de Spaensche Regieringhe" of 7 June 1602".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1197
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Tot Landt-vit, By Colophon van Bacharach, inde Sterre metten steerte. Int Jaer XVI. hondert, twee. - Impressum gefingeerd: in werkelijkheid verschenen in Brussel bij Rutger Velpius, of in Leuven bij Joannes Masius? Probably printed in the Southern Netherlands.
Bibl. ReferenceKnuttel 1197 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,496 ; STCN 110979850 ; STCV 6519752 ; Backer/Sommervogel II, 1846, 6
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-403566 
Files
Domp-Hooren Der Hollanscher Fackel, Tot blusschinghe des Brandt briefs ende Missiue die onlancks met de volle Mane vut S'Grauen haghe gheschoten wierden [8.21 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0