Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ordonnantie ende artijckel brief ghestatueert by myne Heeren Schepenen van beede de Bancken, beede de Dekens, d'Edele en[de] Notable deser Stede van Ghendt, aengaende de poortelicke wacht nu teghenwordich nootelic tot bewaernisse van der Stadt, en[de] tot versekeringhe van alle Borghers ende inwoonders der zeluer : [... gheresolueert en[de] gheapprobeert ... den tweeden Augusti ...]
Corporate nameGent
PublishedGhendt : de Clerck, 1578
Description16 ungezählte Seiten ; 4 : Druckermarke Wappen
Annotation
In Fraktur
Annotation
Enthält außerdem: de Gaigen ende Betalinghen vande Coronellen, Capiteynen, Lieutenanten ende andere Officieren, mitgaders den Burgheren Sodaten
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Te Ghendt, By de Weduwe van Pieter de Clerck [i.e. Adriana Teypins], woenende te Putte inde witte Duyue, by t'Belfort. Anno M.D.LXXVIII. - A-B4
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-401038 
Files
Ordonnantie ende artijckel brief ghestatueert by myne Heeren Schepenen van beede de Bancken, beede de Dekens, d'Edele en[de] Notable deser Stede van Ghendt, aengaende de poortelicke wacht nu teghenwordich nootelic tot bewaernisse van der Stadt, en[de] tot versekeringhe van alle Borghers ende inwoonders der zeluer [4.82 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0