Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Belydenisse des gheloofs vande Co. Majesteyt van Schotlandt : Gheordonneert ende gheconfirmeert inden Parlemente aldaer. Wt Schotscher sprake ghetrouwelijck ouerghesett ; Metgaders den Sendtbrief van een Coopman van Londen door den welcken dese Copye herwaertsouer gheschickt is: In welcken eenyegelijck dadelijcken sien can den iegenwoordighen standt des selfden Coninck-rijcx
ParticipantsJakob <I., England, König>
Corporate nameChurch of Scotland
Published[S.l.] : [S.n.], 1581
Description8 ungezählte Seiten ; 8 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
USTC: "John Craig". - BLC: Church of Scotland. Confession of Faith. 1581. [Antwerpen]" - Tiele: " ".
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt int Jaer ons Heeren 1581. [Antwerpen]
Bibl. ReferenceW. Heijting. De catechismi en confessies in de Nederlandse Reformatie tot 1585, B 18.2 ; STCN 380127814 ; USTC 406523
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-400080 
Files
Belydenisse des gheloofs vande Co. Majesteyt van Schotlandt [3.26 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0