Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Cort verhael. Van het Moordadich Feyt bedreuen tegen den persoon vanden doorluchtighen Vorst mijn Heere de Prince van Oraengien Graue van Nassau Marckgraue vander Vere. &c. Door eenen Spaengiaert met name Ian Iauregui daer toe gecoft zijnde : Midtsgaders zijne ghebedekens ende beloftenissen, oock mede de belijdinghen van de twee ghevanghenen als Anthonio de Venero ende pater Anthonis de Biechtvader vanden moorder, die om tselfde feyt omghebracht zijn, den 28 Martij Anno 82. ; Oock den brief gheschreuen vanden Prince van Parma, aende steden als Bruyssel, Gendt, Brugge Yperen. &c. ; Ouergheset wt den Fransoysche in neder Duytsche
PublishedAntwerpen : [s.n.], 1582
Description12 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette Medaillon
Annotation
In Fraktur
Annotation
TB: "Clandestiene nadruk van de editie-Plantijn".
"Jan Jauregui was killed trying to assassinate Prince William I of Orange. He was a Biscayan by his birth in Bilbao"
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 592
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt tot Antwerpen. 1582. [Antwerpen (i.e. Amsterdam), Cornelis Claesz]. - A4 B2
Bibl. ReferenceKnuttel 592 ; Typographia Batava 2872 ; USTC 428869
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-400002 
Files
Cort verhael. Van het Moordadich Feyt bedreuen tegen den persoon vanden doorluchtighen Vorst mijn Heere de Prince van Oraengien Graue van Nassau Marckgraue vander Vere. &c. Door eenen Spaengiaert met name Ian Iauregui daer toe gecoft zijnde [4.7 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0