Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Vande Keerssen. Ordonnantie van den Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, opten op-heve vanden Impost vande Keerssen, Roet ofte smeer, midtsgaders van Wasch-Keerssen groot ende cleyn, Toortsen, Flambeaux, ende diergelijcke, voor den tijt van een geheel Jaer, Innegaende den eersten Aprilis, Anno 1614. ende eyndende de[n] lesten Martij 1615. Daer aen volgende : [... Des t'oirkonden is dese by de Gecommitteerden van den Heeren Staten ondergheteyckent, opten]
Corporate nameProvinz Holland / Staten
Published[S.l.] : [S.n.], 1614
Description8 ungezählte Seiten ; 4
Annotation
In Fraktur
Annotation
Titel ist Kopftitel
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-398910 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0