Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Den Ongeveynsden Nederlantschen Patriot. Voorstaende De intressen van sijn Vaderlandt teghen alderley opposanten, by vveghe van Discours : Tusschen Mysteriognostos, Jnnocentius, Degenerinus ende Germanicus. De twee eerste zijnde oprechte Lief-hebbers des Vaderlandts, hoewel de eene wat gauwer, de andere wat onnooselder, ende de twee laetste wel schijnvrienden, doch bedeckte vyanden vanden Nederlandtschen Geunieerden Staet. Voorstaende De Jntressen insonderheyt van Hispagnien ende Oostenrijck
PublishedMiddelburch : Verhoeven, 1647 -
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
Files
Den Ongeveynsden Nederlantschen Patriot. Voorstaende De intressen van sijn Vaderlandt teghen alderley opposanten, by vveghe van Discours [20.14 mb]
Tomes
Classification
Links
Reference
IIIF
License
 Rights Reserved - Free Access