Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Cort ende Bondich Verhael Van 't ghene voorgevallen is wegens de Proceduyren, Condemnatie ende Executie van den persoon Thomas Strafford, Vice-Roy van Yrlandt, &c. : Mitsgaders, d'Artijckelen waer mede dito Vice-Roy beschuldight wa. Neffens sekere brief aen een Lady of Ioffrouwe gheschreven. Item, d'eysschende Conclusie ende Sententie by 't Lage-Huys van 't Parlement, gedaen tegens den voorsz. Persoon van den Grave van Straffort. Noch is hier by ghevoeght sijn Oratie aen de Heeren in den Cour, eer hy ter Executie gingh. Item, sijn leste Oratie ende woorden die hy op het Schavot ghesproken heeft; neffens sijne recommandatie aen sijn Huysvrouwe, Kinderen ende Suster, &c.
ParticipantsStrafford, Thomas Wentworth of
Published[Amsterdam] : van Hilten, 1641
Description[9] Bl. : Titelvignette Wappen mit Krone (Holzschn.), Portr. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Met portret van Strafford, waarop op de achtergrond zijn terechtstelling is afgebeeld. In ovaal met rand- en zesregelig onderschrift". - Geexecuteert op den 22 May 1641.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4738
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Gedruckt voor Crispijn vander Pas, ende werden verkocht by Ian van Hilten, Anno 1641.
Bibl. ReferenceKnuttel 4738 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2731 ; STCN 842905375
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-398710 
Files
Cort ende Bondich Verhael Van 't ghene voorgevallen is wegens de Proceduyren, Condemnatie ende Executie van den persoon Thomas Strafford, Vice-Roy van Yrlandt, &c. [4.75 mb]
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0