Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Een corte en[de] Slechte Instructie voirden ghemeen man : angaende die betalinghe en[de] cortinghe vande[n] ho[n]dertste[n] Penninck ouer t Landt va[n] Hollandt, naer uitwijssen den Placaet des C. M. van Spaengnen ons alder ghenadichsten Heere, ghegeuen inde stadt van Antwerpen, den neghensten Septembris Int Jaer vijfthien hondert en[de] neghen en siestich, Ghedaen in guldens van veertich grooten Vlaems stuck, stuuers ende hollandtsche penninghen
Corporate nameHolland / Hof van Holland en Zeeland
Published[Delft] : [Wilhelmsz, Willem], 1569
Description[5] Bl. : Titelwappen (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
TB: "Op de titel het grote wapen van Philips en twee kleinere wapens: Holland en Delft. - Plakkaat over de honderste penning. - Uitgevaardigd door Holland".
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: By consent vanden Houe. - Kolophon: ...
Bibl. ReferenceWulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 197 ; Typographia Batava 5984 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,91 ; STCN 832223891
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-398506 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0