Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Deductie, ofte Declaratie Van De Staten van Hollandt Ende West-Vrieslandt; Behelsende Een waerachtich, ende grondich bericht Van De Fondamente[n] der Regieringe vande vrye Vereenichde Nederlanden; ende specialick van't recht competerende de respective Staten van de Geunieerde Provincien yder apart, soo ten reguarde van[de] saecke op andere Rijcke, Republijcquen, Staten, ende Landen reflectie hebbende, ende met, ofte ter contemplatie vande Overicheden inde selve te verhandelen, als ten opsichte van saecken binnen hare respective Provincien voorvallende; met behoorlicke distinctie van die saeken, die by 't verbondt van Unie inden Jare 1579. binen Utrecht gemaeckt ... Ingestelt ende dienende tot Justificatie Van't verlenen van seeckere Acte van Seclusie, Raeckende't employ vanden Heere Prince van Oraigne, By d'hoogh-gemelte Heeren Staten van Hollandt ende VVest-Vrieslandt op den vierden Mey 1654 gepasseert; ... proceduren ... met grondige Refutatie van 't gene daer jegens by, ofte van wegen eenige Provincien is voort-gebracht / [Johan de Witt]
ParticipantsWitt, Johan de
Corporate nameProvinz Holland / Staten
PublishedDen Haag, 1654 ; 'sGraven-Haghe : Wouw, 1654
Edition
Na de copije
Description[1] Bl., 203 S. ; 4 : Druckerm.
Annotation
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Na de copije In 'sGraven-Hage, By de Weduvve, ende Erfgenamen van vvylen Hillebrandt Jacobsz van Wouvv, Ordinaris Drucker vande Ed. Groot Mo: Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland. 1654. Met Privilegie.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 7548
Tiele: Titel in 30 regels, de Hollandse leeuw zonder tuin of randwerk".
LanguageDutch ; French
Bibl. ReferenceKnuttel 7548 ; STCN 861648978 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,2,4320
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-396607 
Files
Deductie, ofte Declaratie Van De Staten van Hollandt Ende West-Vrieslandt; Behelsende Een waerachtich, ende grondich bericht Van De Fondamente[n] der Regieringe vande vrye Vereenichde Nederlanden; ende specialick van't recht competerende de respective Staten van de Geunieerde Provincien yder apart, soo ten reguarde van[de] saecke op andere Rijcke, Republijcquen, Staten, ende Landen reflectie hebbende, ende met, ofte ter contemplatie vande Overicheden inde selve te verhandelen, als ten opsichte van saecken b [44.17 mb]
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0