Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Den Neder-Landtschen VVaer-Segger : Jn den welcken middelen voor-ghehouden worden om tot een eynde der Neder-landtscher oorloghen te komen / [Carolus Scribani]. Ghetrouvvelijck over-gheset door B.B.B.B.
AuthorScribanius, Carolus
TranslatorB. B. B. B.
PublishedAmsterdam : Veseler [u.a.], [1625]
Description143 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 8-o
Annotation
Text in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3609
Tiele: "Hevig tegen Maurits en zijne partij en tegen hunne onverdraagzaamheid omtrent Roomsch-gezinden en Remonstranten. ... Dit geschrift [Den Hollantschen Apocalypsis. 1625] werd,ook zonder zijn naam (Scribanius), in het Latijn uitgegeven onder den titel van Verdicus Belgicus
Wulp: "blz. 3-98: een t'samensprekinghe tusschen twee Spaanse Cavallieros, Don Pelagio ende Don Bonaventura. Blz. 99-143: Den Ghereformeerden Hollandtschen Apocalypsis, een andere uitgaaf van Den Hollantschen Apocalypsis. Bijde pamfletten schijnen tesamengenomen een vertaling te zijn van het tractaat ... Verdicus Belgicus ...".
Uit het Latijn van Carolus Scribani
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Nae de kopije ghedruckt T' Amsterdam, By Joris Veseler ende Broer-Iansz, ghewesen Courant-boeckdruckers. - [Mogelijk gedrukt in Antwerpen door Martinus (III) Nutius]
Bibl. ReferenceKnuttel 3609 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1959 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 2096: Den Hollantschen Apocalypsis. 1625.(Anmerkung) ; STCN 862084660
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-396047 
Files
Den Neder-Landtschen VVaer-Segger [45.58 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0