Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Een Brief, Gheschreven van een goet Patriot woonachtich tot s'Hartogenbosch, tot antwoort op eenenen brief uyt Hollandt ghesonden, bootschappende die goede tijdingh van het slaen, ende veroveren van die machtighe Spaensche Vloot in Duyns. Door dien Manhaftigen Zee-heldt Marten H. Tromp. Midtsgaders: eenen anderen Brief van een Roomsch-Catholijck Burger van s'Hartogenbosch aen Guilliam Verdussen, Courantier tot Antwerpen, over eenen seeckeren Brief van Londen geschreven, ende in sijn Druckery gedruct, aengaende die vermaerde Zeeslach tusschen den Spaenschen ende Hollandtschen Admirael
Erschienen's Hartogenbosch : Dockum, 1639
Umfang[8] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
Tiele: "De brief aan Verdussen is gedagteekend 11 Novembris".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4626
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Nae de Copeye, tot 's Hartogenbosch. Voor Ian van Dockum, op de Marckt inde witte Lavoir. Anno 1639.
Bibl. ReferenzKnuttel 4626 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 2667 ; STCN 861793323
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395824 
Dateien
Een Brief, Gheschreven van een goet Patriot woonachtich tot s'Hartogenbosch, tot antwoort op eenenen brief uyt Hollandt ghesonden, bootschappende die goede tijdingh van het slaen, ende veroveren van die machtighe Spaensche Vloot in Duyns. Door dien Manhaftigen Zee-heldt Marten H. Tromp. Midtsgaders: eenen anderen Brief van een Roomsch-Catholijck Burger van s'Hartogenbosch aen Guilliam Verdussen, Courantier tot Antwerpen, over eenen seeckeren Brief van Londen geschreven, ende in sijn Druckery gedruct, aengae [5.35 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0