Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Verklaringen Vande Hooghe ende Mog. Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden, aende Nederlandtsche Provintien ende Steden, staende onder het ghebiedt vanden Koningh van Spagnien, vanden 22. Mey ende Elffden Septembris, 1632
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1632
Description[4] Bl. : Titelwappen (Nederlandse leeuw, Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4206
Catchword A2: Twee-
Vooraf gaat de verklaring van 11 Sept
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: In s'Graven-Haghe, Byde Weduwe en[de] Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobssz van Wouw, Ordinaris Druckers vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael. Anno 1632. Met expresse Privilegie.
Bibl. ReferenceWater, Johan van de. Groot Placcaatboek vervattende alle de placaten.... der.... Staten 's Lands van Utrecht, mitsgaders van de.... Borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht tot den jare 1728, II 14 ; Knuttel 4206 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 2489 ; STCN 852480938
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395788 
Files
Verklaringen Vande Hooghe ende Mog. Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden, aende Nederlandtsche Provintien ende Steden, staende onder het ghebiedt vanden Koningh van Spagnien, vanden 22. Mey ende Elffden Septembris, 1632 [3.22 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0