Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Den Grooten en Witten Duyvel; Dat is, Een Klaer Vertoon en Aenwysinge Dat den Koningh van Vranckrijck niet door gewelt van Wapenen, maer door de malitieuse directie van Jan de Wit Pensionaris, ende syne Groote Complicen, onder 't Canon van goude Lowysen soo veel Steden en Sterckten onses lieve Vaderlandts onder syn gehoorsaemheydt heeft bekomen : ...... Quo non mortalia pectora cogit Auri sacra fames! Liever Frans als Prins Verkeert Hollands Intreft. Men schildert de Duyvel dien Menschen-verderver wel Groot, maer noyt Wit. Fiat tamen hic. De plaets van den Grooten ende Witten Duyvel. Miraculum In Mundo
Published1672
Succeeding TitleAppendix, Ofte Staert van den Grooten en Witten Duyvel. 1672
Description22 S. ; 4-o
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: "Koningh" "Lowysen" "syn" "Intreft" "De plaets van den Grooten ende Witten Duyvel" "Miraculum In Mundo"
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 10317
Catchword A2: van
Grooten en Witten Duyvel [Pieter de Groot en Johan de Witt].
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Kolophon: 1672
Bibl. ReferenceKnuttel 10317
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394955 
Files
Den Grooten en Witten Duyvel; Dat is, Een Klaer Vertoon en Aenwysinge Dat den Koningh van Vranckrijck niet door gewelt van Wapenen, maer door de malitieuse directie van Jan de Wit Pensionaris, ende syne Groote Complicen, onder 't Canon van goude Lowysen soo veel Steden en Sterckten onses lieve Vaderlandts onder syn gehoorsaemheydt heeft bekomen [5.01 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0