Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Conradi Vorstij der heyligher Schrift Doctor Voorlooper Van een volcomene antwoort/ de welcke t' syner tijdt met Gods hulpe volghen sal. Teghen de verclaringhe D. Sibrandi Lubberti, : mitsgaders de naerder waerschouwinghe der Predicanten tot Leeuwaerden/ ende dierghelijcke twist-schriften meer/ onlanghs teghen hem int licht ghegheven ; I. Cor. 4.5. En oordeelt niet voor den tijdt.
AuthorVorstius, Conradus
ParticipantsLubbertus, Sibrandus
PublishedLeyden : Paets Jacobszoon, 1611
Description[24] Bl. : Druckerm. [Moses], Ill. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text teilw. in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1880
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Nae de Copeye, Tot Leyden By Ian Paedts Iacobszoon, Drucker der Vniversiteyt Anno 1611.
Bibl. ReferenceKnuttel 1880 ; STCN 860817741
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394762 
Files
Conradi Vorstij der heyligher Schrift Doctor Voorlooper Van een volcomene antwoort/ de welcke t' syner tijdt met Gods hulpe volghen sal. Teghen de verclaringhe D. Sibrandi Lubberti, [12.5 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0