Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Twee Dispvtatien Vande Goddeliicke Predestinatie : Tot ondersoeck der waerheyt, ende oeffeninghe der ieucht, inde hooghe Schole aldaer openbaerlijck voorghestelt int jaer 1604 / d'eene by Doct. Franciscvs Gomarvs, d'ander by Doct. Iacobvs Arminivs, beyde Professoren inde theologie tot Leyden. ... Vertaelt uyt het Latijn
ParticipantsGomarus, Franciscus ; Arminius, Jacobus
PublishedLeyden : Paets Jacobszoon, 1609
Description[12] Bl. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text überw. in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1638
Tiele: "Dese disputatien (zegt Uytenbogaert, Kerckel. Historie, bl. 324) zijn de recht openbaer blijckende grondt-oorsaeck geweest aller gevolchder oneenigheden in de Kercke eerst, in de Politie na" - "Zij schijnen door een aanhanger van Arminius te zyn uitgegeven, hoewel hy zich in zyn voorafgaand Tot den Leser onpartydig houdt".
Unterscheidungsmerkmal: A1v, l. 1: Tot den Leser; A2, l. 5: Het I. point ofte Thesis
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tot Leyden, By Ian Paets Iacobszoon, Drucker vande Vniversiteyt. Anno 1609.
Enth.: Disputatie aengaende de Goddelijcke Predestinatie/ Franciscus Gomarus. Disputatie aengaende de Goddelijcke Predestinatie/ Jacobus Arminius
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 796 ; Knuttel 1638
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394641 
Files
Twee Dispvtatien Vande Goddeliicke Predestinatie [6.8 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0