Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Morghen-wecker Der vrye Nederlantsche Provintien: Ofte/ Een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden ende haere Adherenten inde Nederlanden/ gheduerende dese veertich-jarighe Troubelen ende Oorloghen/ begaen aen vele Steden/ ende ettelijcke duysent particuliere Persoonen. Dienende tot een ernstighe wel ghemeynde vermaninghe aen allen den ghenen die de regieringhe deser Landen bevolen is: Als oock aen alle Liefhebbers der Nederlandtsche vryheydt int particulier ... dat Sy/ of hare Kinderen ende Nacomelinghen niet wederom en vervallen in ghelijcke ellende / [G.W.B.F.V.D. i.e. Guilielmus Wilhelmi Baudartii Filius Van Deinse]
AuthorBaudartius, Willem
PublishedDanswick : Vermeulen de Jonge, 1610
Description[48] Bl. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text in Fraktur
Annotation
Tiele: "over dit geschrift en andere van dien aard, waartoe het aanleiding gaf, en over de polemiek daartegen gevoerd, vergelijke men de Bijlage aan het einde van dit stuk" , "Schotlandt was een voorstad van Dantzig, waar Hollandsche uitgewekenen, vooral Doopsgezinden, zich hadden nedergezet"
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1729
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tot Dansvvick, By Crijn Vermeulen de Jonghe/ op de leege zijde van Schotlandt. Anno 1610. - Impressum fingiert [Dutch pamphlets online: "Printed in the Netherlands" ]
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 859 en de Bijlage achterin: Inhoud en uitgaven van den "Morghenwecker" ; Knuttel 1729
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394480 
Files
Morghen-wecker Der vrye Nederlantsche Provintien: Ofte/ Een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden ende haere Adherenten inde Nederlanden/ gheduerende dese veertich-jarighe Troubelen ende Oorloghen/ begaen aen vele Steden/ ende ettelijcke duysent particuliere Persoonen. Dienende tot een ernstighe wel ghemeynde vermaninghe aen allen den ghenen die de regieringhe deser Landen bevolen is: Als oock aen alle Liefhebbers der Nederlandtsche vryheydt int particulier ... da [28.31 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0