Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Tot De Staten, Steden, ende Inghesetene der Vereenichde Nederlanden : Teghens de Ongheregeltheden van het meestendeel der Hopluyden ende Bevel-hebberen: Mitsgaders eenen goeden raedt 'tghemeyne beste seer dienstelick. Waer in als in eenen spiegel claerlijck te mercken is, dat wy de macht vanden aendringenden Vyandt met Gods hulpe genoechsaem connen wederstaen teghens veler meyninghe / Door een Liefhebber van 't Vaderlandt
ParticipantsUsselincx, Willem
PublishedLeeuwerden, 1607
Description[8] Bl. : Titelvignette, Ill. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1309
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Nae de Copye sestienhondert vijf Ghedruct tot Leeuwerden. Anno 1607. [Knuttel: Printed in Leeuwarden by Abraham van der Rade? Volgens Gruys, Jan A.: Thesaurus 1473-1800, p.138 is de enige drukker te Leeuwarden in 1607 Abraham van den Rade]
Bibl. ReferenceKnuttel 1309 ; STCN 860137570 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 555
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-394217 
Files
Tot De Staten, Steden, ende Inghesetene der Vereenichde Nederlanden [4.82 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0