Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Copie des Briefs. Gesonden door den Coninc van Spaenien in dese onse Nederlanden, aen den Prince van Parma gheschreuen/ hem ghebiedende zijn vyterste beste te doene met neersticheyt ende diligentie zijn af gevallen Landen en[de] Steden/ Sloten/ Castelen/ Fortressen/ wedero[m] te brengen onder die Jurisdixsie van zijn Coninclijcke Mayesteyt hem beloue[n]de grote giften en[de] gauen beminde lesers hier sult ghy des Concincx sin en[de] meyninge verstae[n] hoe en[de] in wat manieren dat hy mee[n]t met soeticheyt zijn landen en[de] steden wederom in te crijge[n]/ en[de] hoe hy naemaels noch denckt met ons te handelen ende te leeuen : Desen Brief heeft ontfanghen den Prince van Parmen den 24. April gesonde[n] vyt spanien onderteeckent by den Coninck Anno domine duysent vijhondert 83.
AuthorPhilipp <II., Spanien, König>
RecipientAlexander <Parma, Herzog, 1545-1592>
PublishedBruysel, 1583
Description[4] Bl. : Titeleinfassung (Holzschn.); 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 664
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Eerst Gedruckt en[de] gheconsenteert binnen Bruysel/ in Brabant Anno. 1583. den 10. dach Mey. Onderteyckent by my M.P.v.B.
Bibl. ReferenceKnuttel 664 ; Typographia Batava 1274 ; Netherlandish Books 25060
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-393576 
Files
Copie des Briefs. Gesonden door den Coninc van Spaenien in dese onse Nederlanden, aen den Prince van Parma gheschreuen/ hem ghebiedende zijn vyterste beste te doene met neersticheyt ende diligentie zijn af gevallen Landen en[de] Steden/ Sloten/ Castelen/ Fortressen/ wedero[m] te brengen onder die Jurisdixsie van zijn Coninclijcke Mayesteyt hem beloue[n]de grote giften en[de] gauen beminde lesers hier sult ghy des Concincx sin en[de] meyninge verstae[n] hoe en[de] in wat manieren dat hy mee[n]t met soetichey [3.55 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0