Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Propositie ende Requeste opt stuck vande Inquisitie : ghedaen ende ouergegeuen aen Mijn Vrouwe d'Hertoginne van Parme ende Plaisance &c. Bijden Edelen/ Hooggeboren/ vermogenden Heere/ Heer Hendrick, Heer tot Brederoede/ Vriheer tot Vyane[n] Vergeselschapt met andere[n] heeren en[de] edelen van dese Nederlanden opten v.sten April M. D. lxvi. naer gemeyn stijl. Mitsgaders d Apostille bi haer Hoocheit daer op doe[n] stelle[n], met tgee[n] daer van depe[n]deert / Hendrik van Brederode
AuthorBrederode, Hendrik van
PublishedVianen : [S.n.], 1566
Description[4] Bl. : Titelwappen, Vignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 138
KB NL: "Met het wapen van Brederode op de titelpagina".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruckt tot Vianen met Gratie ende Preuilegie. Des voorschreuen. E. Heere van Brederoede. Anno M CCCCCLXVI. - [Christiaensz, Albert]
Bibl. ReferenceKnuttel 138 ; Typographia Batava 4095
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-392262 
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0