Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Waerachtighe Beschrijvinghe/ Vande treffelijcke ende vermaerde Disputatie/ Ghehouden tot Poissi in den Jare 1561. Ter presentie van Koninck Karel de neghende/ de Koninck van Navarre, de Koninginnen/ Princen van den bloede/ ende andere Princen ende Heeren/ in grooten ghetale : Tusschen de Cardinalen van Lorayne ende Tournoy, ende de Prelaten ter eener/ ende Theodorum Bezam, Petrus Martyr ende syne mede-hulpers ter ander zijden. Over het verschil vande Merck-teeckenen der Kercke/ ende de Leere des heylighen Avontmaels. Ghetrouwelijck overgheset uyt de Fransoysche tale
ParticipantsGuise, Charles de ; Bèze, Théodore de
PublishedDelf : Gerritsz, 1610
Description92 S. : Titelvignette, Zierinitiale (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Überw. in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 119
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tot Delf, By Adriaen Gerritz/ woonende aen de Koren-merckt. Anno 1610.
Bibl. ReferenceKnuttel 119 ; STCN 83318976X ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 901
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-392257 
Classification
Links
Reference
IIIF
License
 Rights Reserved - Free Access