Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Van den vos Reynaerde : opnieuw naar het Comburgsche handschrift uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst / door F. Buitenrust Hettema en J.W. Muller
ParticipantsWillem
EditorBuitenrust Hettema, Foeke ; Muller, Jacob Wijbrand
PublishedZwolle : Tjeenk Willink, 1903
Numbering of Publication [1] - 2
Annotation
Es handelt sich um die Fassung Reinaert I
SeriesZwolsche herdrukken ; ...
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2018
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-307358 
Files
Van den vos Reynaerde [99.3 mb]
Tomes
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Rights Reserved - Free Access