Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Adelyk En Aanzienelyk Wapen-Boek Van De Zeven Provincien : Waar By Gevoegt Zyn Een Groot Aantal Genealogien Van Voornaame Adelyke En Aanzienelyke Familien ; Uit veel Oude Stukken in deeze Order gebragt / Door Abraham Ferwerda
AuthorFerwerda, Abraham
PublishedTe Leeuwarden : Ferwerda en Tresling, 1760
Description2-o
Annotation
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedrukt by Abraham Ferwerda En Gerrit Tresling
Deel 2, Stuk 2 Gedrukt by Abraham Ferwerda, Gerrit Tresling, En Dr. Abelus Siccama
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2017
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-248573 
Files
Adelyk En Aanzienelyk Wapen-Boek Van De Zeven Provincien [446.21 mb]
Tomes
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Creative Commons Attribution 4.0 International License