Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Batavische Arcadia : Waar In: Onder't Loof-werk van Liefkooserye, gehandelt werdt, Van den oorsprong van't Oudt Batavien, Vryheidt der voorige en volgende Bataviers, Vrye Zee, Zee-vonden, Vinders van verborgen Schatten ... ; Mitsgaders Van andere diergelyke ernstige saaken meer / Door den E. Heer J. Van Heemskerk, Raadtsheer in den Hoogen Raadt van Hollandt &c
AuthorHeemskerck, Johan van
PublishedAmsterdam : Schoonenburg, 1751
Edition
Deze laatste Druk met fraaye Figuuren vermeerdert, En een verduitsching van alle de uytheemsche taalen
Description[9] Bl., 656 S., [23] Bl. : Ill. ; 8-o
Annotation
Vorlageform des Erscheinungsvermerkes: Te Amsterdam, by Antoni En Adrianus Schoonenburg
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2017
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-238412 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0