Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Nederduitsche synonymen of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet : taalkundig, en ten deele ook etymologisch behandeld / door G. Bruining
AuthorBruining, Gerbrand
PublishedRotterdam : Immerzeel, 1820
Numbering of Publication Erschienen: 1 - 2
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2017
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-235679 
Files
Nederduitsche synonymen of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet [220 mb]
Tomes
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
 Rights Reserved - Free Access