Title / Description
Afdrvick Van Seeckere Missiven Van die Hoogmöegende Heeren H. Staaten General der Vereenigden Neederlanden, &c. Ahn Den Hochgebooren Graeff en Heer, H. [...] : nevens het geenig Hoovvelck haere ... Excellence tot Benthem den 8. Septembris ... Heeren Staaten Gerneral darby geantvvoorder ... Manifests ... ontvoirde [...]. [S.l.], [ca. 1669]