Title / Description
Waerachtige Historie Van t' Geslachte, Geboorte, Leven, Bedrijf, Gevangenisse, Examinatie, Bekentenisse, Rechters, Proceduren, Brieven, laatste VVoorden, [...] : Neffens Sijn Remonstratie aen hare Ed. Groot Mog. als mede De Sententien van Johan von Olden Barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot, en Rombout [...]. t'Amsterdam : By Josua van der Straten, 1669
Content