Title / Description
De Memorie : Getoetst Aan Den Toetsteen Van Het Gezond Verstand En Van De Waarheid / Van Lodewyk, Graave van Byland Vice-Admiraal ten Dienste dezer Landen. Vertaald uit het Fransche Handschrift van F. Bernard. Te Utrecht : By G.T. Van Paddenburg, Boekverkooper, 1783